přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují a blíže vymezují podmínky uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím (Eva Fučíková, IČ 43082742) a Kupujícím.
 2. Práva a povinnosti Prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v této objednávce do termínu, jehož smluvení proběhne vždy individuálně po přijetí objednávky Prodávajícím.
  2. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím, potvrzená Prodávajícím a se smluvenou lhůtou dodání odsouhlasenou oběma stranami. Potvrzení a smluvení dodací lhůty proběhne emailem či telefonicky s využitím kontaktních údajů uvedených Kupujícím na objednávce. V případě platby předem obdrží Kupující zálohovou fakturu emailem.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo neúplná.
  5. Pokud Kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, Prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
  6. Zboží lze do 14 dní od převzetí vrátit bez udání důvodu. Veškeré náklady na poštovné a balné spojené s vrácením zboží hradí Kupující.
  7. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem Prodávajícího.
 3. Práva a povinnosti Kupujícího
  1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží spolu s dalšími poplatky – poštovné, balné, pojištění, případně poplatek za dobírku, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.
  3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu Prodávajícího do jedné hodiny od odeslání objednávky.
  4. Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od obdržení zálohové faktury. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 4. Cena
  1. Cena zboží je uvedena v e-shopu www.lidove-remeslo.cz přímo u každé položky.
  2. Ceny uvedené v e-shopu www. lidove-remeslo.cz jsou platné v okamžiku objednávky a jejich platnost je potvrzena Kupujícímu v rámci potvrzení objednávky.
  3. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu v rámci potvrzení objednávky. Ceny se odvíjí od aktuálního ceníku České Pošty či jiných přepravních služeb.
  4. Prodávající není plátcem DPH. Ceny jsou konečné.
 5. Platební podmínky
  1. Kupující hradí Prodávajícímu cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky, dobírkou nebo hotově.
 6. Expedice zboží
  1. Zboží je běžně zasíláno Českou poštou či jinou přepravní službou v případě, že se na tom Kupující s Prodávajícím dohodnou.
  2. Zásilka je pojištěna v plné výši kupní ceny.
  3. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti informovat Prodejce.
  4. Prodejce má povinnost expedovat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do předem smluveného termínu.
 7. Reklamační řád
  1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   • Zasláním e-mailu na adresu info@lidove-remeslo.cz
   • Zasláním reklamace na adresu Eva Fučíková, Náměstí Míru 212, 388 01 Blatná.
  2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a podrobný popis zjištěných závad.
  3. Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.
  4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  5. Na průběh řešení reklamace se může Kupující dotázat telefonicky, poštou nebo emailem na kontaktním místě.
 8. Evidence údajů a ochrana osobních dat
  1. Všechny Kupujícím poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta apod.). Se všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 9. Odpovědnost za přepravu
  1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.
 10. Změna Obchodních podmínek
  1. Prodávající má právo měnit Obchodní podmínky jejich zveřejněním na internetových stránkách www.lidove-remeslo.cz

 

 

 

 

Přihlášení


Zaregistrujte se Zapomněli jste heslo?

Zasílání novinek

Košík

Košík je prázdný.

Novinky

 • 10.3.24 VELIKONOČNÍ PRODEJ
  Tradiční velikonoční prodej SLUNÍČKO UŽ VSTÁVÁ, ZEMI ODMYKÁVÁ, jsme zahájili počátkem března. Všechny zveme k návštěvě. Bližší informace v našich příspěvcích - Okénkách lidového řemesla v Blatenských listech.
 • 27.2.24 OPĚT OTEVŘENO
  Prodej na tř. J. P. Koubka 3 v únoru opět zahájen. Velikonoční prodej "SLUNÍČKO UŽ VSTÁVÁ, ZEMI ODMYKÁVÁ"
 • 2.1.24 S POKOROU DO ROKU 2024
  S láskou, pokorou a  vírou ve spravedlivého člověka vstupujeme do nového roku. Po celý rok budeme i nadále na straně tvůrčích a šikovných rukou, které obdivují a váží si darů MATKY ZEMĚ 
Lidové řemeslo
www.lidove-remeslo.cz
Lidové řemeslo
© 2009-2024 Lidove-remeslo.cz Lidove-remeslo.cz, Eva Fučíková, email obchod@lidove-remeslo.cz
Lidové řemeslo Lidové řemeslo Lidové řemeslo Lidové řemeslo Lidové řemeslo